VZI

Henk Imming

Voorzitter

"Zorgvuldig, enthousiast, praktisch en doelgericht"

VZI (Vereniging voor Ziekenhuis Instrumentatietechnici) is een vereniging met 1.200 leden. Het bestuur bestaat uit circa twaalf bevlogen technici, waarvan het merendeel zelf werkzaam is in een leidinggevende functie binnen een ziekenhuis. Na verwoede pogingen van het bestuur om tot een nieuw toekomstbeleid te komen, schakelde het bestuur PasOntmoet hiervoor in.

Toen ik Pascalle Dubbeling benaderde voor deze klus, kende ik haar praktische, meenemende en enthousiaste manier van werken al van eerdere projecten. Vanaf het moment dat het duidelijk was dat we een externe professional nodig hadden om ons beleid te vormen, wist ik dat Pascalle de juiste vrouw voor de klus was. Mijn collega bestuursleden en ik vertelden onze verhalen en Pascalle legde zorgvuldig en direct de vinger op zere plek. Conclusie: we hadden de afgelopen tijd veel te veel gesproken over inhoudelijke zaken en vergaten echt te luisteren naar elkaar. Wat wordt er nu echt gezegd, welke dialogen worden gevoerd en waar gaat het nu werkelijk over?

Pascalle ging met het bestuur aan de slag. Vragen als wie zijn we, wat willen we zijn, wat bindt ons en bovenal wat willen onze leden en wat kunnen wij ze bieden werden zorgvuldig uitgediept. Het bestuur heeft elkaar echt leren kennen, we weten wat ons drijft, waarom we onderdeel willen zijn van het bestuur en we hebben elkaars kwaliteiten ervaren, zodat we die ook doelbewust kunnen inzetten voor onze bestuursfunctie.

PasOntmoet verliest het doel nooit uit het oog, zonder sturend te worden. Ook als wij het even niet meer wisten of er te veel om heen gingen praten, omdat het soms te 'spannend' werd. Ik ben mijzelf tijdens dit proces veel bewuster geworden van de rol die een voorzitter heeft te nemen. Ik heb nu veel meer inzicht en overzicht. Ik weet nu heel gericht de mensen in te zetten op die taken waar ze energie en plezier van krijgen.

Het nieuwe beleid wordt nu uitgerold. Het is mooi te zien hoe het steeds meer vorm en inhoud krijgt. Natuurlijk realiseren we ons als bestuur dat we in de 'van oud naar nieuw fase' zitten. We behouden de goede dingen uit het verleden en we voegen mooie dingen toe die aansluiten bij de huidige tijdgeest. PasOntmoet blijft ons hierin de komende maanden ondersteunen.