Stress, burn-out & Re-integratie coaching

Tijdige aandacht voor stress voorkomt erger!

Stress is een natuurlijk verschijnsel en we hebben het allemaal weleens. Stress hoort erbij en op sommige momenten heb je het meer of minder. Kenmerk is wel dat het vaak vanzelf weer over gaat. Echter als je langdurig stress op je werk of privé ervaart dan is het van belang dat je actief aan de slag gaat om de stress te verminderen en of te voorkomen. Als je maar lang genoeg geen aandacht besteed aan stress kun je overspannen of burn-out raken.

Stress brengt je lichaam in staat van paraatheid. Je polsslag versnelt, je spieren spannen zich en je ademhaling wordt sneller en dieper. Het is de spanning die je voelt voor een examen, een optreden, een sollicitatiegesprek of een andere spannende gebeurtenis. Stress zorgt ervoor dat je extra alert kunt reageren of geconcentreerd kunt werken aan een lastige klus. Zodra de klus klaar is, gaat de spanning vanzelf weg. Deze spanning hoort bij het leven en is gezond.


You can’t stop the waves, but you can learn to surf

Jon Kabat-Zinn

Stress wordt ongezond als je te lang spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een constant te hoge werkdruk, problemen op je werk, of spanningen in je gezin. Het is ook belangrijk hoe je met de spanning omgaat. Van te lang te veel stress krijg je klachten. Als je stress hebt en daar verkeerd mee omgaat zorgt dat voor overbelasting en uitputting. In het uiterste geval kun je overspannen of burn-out raken.

Overspannen en burn-out klachten zijn energie stoornissen. Het ontstaat dus door aanhoudende stress of spanning in je werk en/of privé situatie. Er is een verstoring in je balans tussen draagkracht en je draaglast.
Je ervaart zoveel last dat je kracht overbelast raakt. Het is noodzakelijk om stappen te zetten om weer balans te ervaren. Burn-out lijkt veel op overspannenheid, een belangrijk verschil is dat de klachten vaak al veel langer aanwezig zijn (meer dan 6 maanden) en gepaard gaat met extreme vermoeidheid en uitputting.

Praktisch aan de slag

Deze vorm van coaching vraagt een andere aanpak dan de regulaire persoonlijke coaching. Afhankelijk in welke fase jij je bevindt maken we een plan van aanpak voor je herstel of re-integratie.

Hierbij moet gelijk opgemerkt worden dat we vooral het proces met elkaar monitoren en niet de tijd. Er is gewoonweg geen vastomlijnde tijd te bepalen voor jouw herstel of re-integratie. Samen met jou onderzoeken we stap voor stap wat er nodig is.

De coaching kenmerkt zich door intensiteit en structuur. We werken onder andere aan het inzichtelijk maken van je stressbronnen en energiebronnen met als uiteindelijk doel het versterken van je mentale veerkracht.

Spoedig en verantwoord reintegreren

Gericht op spoedig en verantwoord re-integratie naar (huidige) werkplek. Bij re-integratie betrekken we direct de leidinggevende in het proces en word je in ieder stap richting volledige terugkeer begeleid. Naast de coaching kan het noodzakelijk om ook andere vormen van ondersteuning en/of begeleiding in te zetten.