Teamontwikkeling

Werken met dat wat er nú is!

Een gezond team zet de energie optimaal in voor het uitvoeren van het werk en ontwikkelt zich op een positieve manier met elkaar. Maar als een hardwerkend teamlid het gevoel heeft dat hij zijn of haar kwaliteiten en energie onvoldoende kan inzetten of geen waardering ervaart dan kan dit teamlid zich van de groep distantiëren en kunnen ongezonde elementen ontstaan die ten koste gaan van het gehele team. Zeker in deze tijd van Covid-19 kunnen deze elementen sneller ontstaan dan normaal. 

Teams zijn continu in beweging en moeten voortdurend wendbaar kunnen zijn. Leidinggevenden wordt gevraagd om op creatieve, snelle en effectievere manier de resultaten met vaak kleinere teams te bereiken. De vaak pijnlijke valkuil is zichtbaar. Medewerkers ervaren meer spanning en druk en echte ontmoetingen vinden minder vaak plaats. Mensen zijn meer op zichzelf gericht en delen informatie niet of nauwelijks waardoor processen binnen de verschillende teams kunnen stageneren.


Als je voor elke positie de beste speler kiest, heb je nog geen sterk elftal maar een team dat als los zand uiteen valt.
Johan Cruijff

Oprechte interesse, aandacht en waardering in mensen is essentieel. Medewerkers die dit ervaren zorgen er uiteindelijk voor dat resultaten behaald worden. Het klinkt simpel en iedereen lijkt het te weten en in de praktijk is dit toch lastiger om dit daadwerkelijk te laten zien en ervaren. Volle agenda’s en prioriteit na prioriteit lijken de aandacht juist steeds verder weg te halen bij de mens. Medewerkers met een goede opleiding of werkervaring gaan weg als ze de gevraagde aandacht en waardering niet ervaren en gaan onbewust op zoek naar organisaties die dit wel kunnen geven.

Medewerkers zelf lijken ook steeds te weten wat hun verlangens en wensen zijn en meer autonomie en zingeving is een veel besproken onderwerp. Het is een ontwikkeling die samengaat met deze tijd. Een positief effect is dat medewerkers vaak gerichter en scherper met de taak bezig zijn en gemotiveerd zijn om resultaat te behalen als aan de wensen kan worden voldaan. 

Praktisch aan de slag

Teamcoaching & ontwikkeling coaching richt zich onder andere op het aanpakken van onderstaande leervragen:

  • Spreken we elkaar voldoende aan en hebben we voldoende besef van onze integrale verantwoordelijkheid als individu en als team voor het totaal van de dienstverlening?
  • Laten wij zichtbaar in gedrag ondernemerschap en initiatief zien om aan de doelen van het team bij te dragen?
  • Praten wij met elkaar of over elkaar? Zijn we in staat elkaar aan te spreken op gedrag en laat ik mezelf aanspreken?

Een goede teamontwikkeling bindt medewerkers

Organisaties kunnen hun medewerkers en leidinggevenden blijven ondersteunen in bovenstaand ontwikkeling, door ze bewust te maken van wat er ontstaat als er aandacht voor elkaar blijft bestaan. Vaak motiveert dit medewerkers om in beweging te blijven en zich echt te verbinden aan de organisatie. Het simuleert en leert leidinggevenden om elkaar te blijven ontmoeten en met ervaren werkdruk, gebruik te maken van elkaars potentieel en de verbinding te blijven aangaan. Als dit kan blijven ontstaan geeft het rust, ruimte en energie om succesvolle resultaten met elkaar te behalen.