Teamontwikkeling

Welke training sluit het beste aan bij de huidige ontwikkeling van jouw team?

Teamontwikkeling

Werken met dat wat er nú is! Een gezond team zet de energie optimaal in voor het uitvoeren van het werk en ontwikkelt zich op een positieve manier met elkaar. Maar als een hardwerkend teamlid het gevoel heeft dat hij zijn of haar kwaliteiten en energie onvoldoende kan inzetten of geen waardering ervaart dan kan dit teamlid zich van de groep distantiëren en kunnen ongezonde elementen ontstaan die ten koste gaan van het gehele team.

De Tacoon Methode

Mensen maken het verschil in het creëren van een duurzame meer klant gedreven, effectieve en resultaatgerichte organisatie. Het is voor organisaties ook belangrijk te beschikken over een kwalitatieve methodiek om medewerkers objectief te evalueren en feedback te geven. Zo kunnen zij individueel en in teams werken aan de ontwikkeling van hun talenten en competenties. In de praktijk zien we dat tegelijkertijd ook de betrokkenheid en verbondenheid van medewerkers toenemen als zij optimaal hun talenten en kwaliteiten kunnen inzetten, met veel positieve effecten voor de organisatie.

Eén teamdag

Een dag de tijd nemen om met elkaar stil te staan, te delen waar je trots op bent, te zeggen waar je graag focus op wilt leggen en waar je je als team voor wilt inzetten in plaats van als individu. Zo kom je tot nog krachtige prestaties.