Organisatieontwikkeling

Verandering in organisatie is een constante factor!

Organisaties hebben doorlopend te maken met veranderingen die effect hebben op de dynamiek tussen mensen. Deze dynamiek kan u helpen mensen in beweging te brengen. In tijden van vaak grote externe veranderingen is het van belang dat dit vanuit de gezamenlijk kan gebeuren anders kan dit krachtenspel juist verlammend werken. Verandering heeft vaak het juiste effect als zoveel mogelijk mensen meegaan. Hoe houd je mensen en teams gemotiveerd, zodat de organisatie kan blijven groeien en succesvol kan zijn?


De drie thema’s die in elke organisatie elke dag aandacht vragen zijn waarheid, juistheid en schoonheid; klopt HET inhoudelijk waar we mee bezig zijn, klopt de wijze waarop WIJ met elkaar omgaan en kan IK mij er mee verbinden?

Daniel Ofman

Dit is precies waar veel organisaties vandaag de dag voor staan. Grootschalige veranderingen leveren vaak niet op wat men beoogt. Juist omdat het verandertraject onvoldoende gedragen wordt of omdat deze onder hoge druk wordt uitgevoerd. Een veel gehoorde klacht is dat alles maar van bovenaf wordt bepaald en eigen initiatief nauwelijks wordt beloond. Vanuit de basiscultuur staat de organisatie nog wel open voor verandering, maar er is een soort 'verandermoeheid' ontstaan als de directie weer nieuwe maatregelen oplegt. Dit staat haaks op de intentie die veel organisaties hebben om mensen juist optimaal te faciliteren in hun werkzaamheden, geen onnodige obstakels en bureaucratie op te werpen en iedereen te stimuleren in hun ontwikkeling.

Gedragsverandering ontstaat door je sterke kanten te leren kennen en deze verder te ontwikkelen, door voorbeeldgedrag, aansporing en waardering. Soms is het nodig eerst een stapje achterwaarts te zetten voordat de stap voorwaarts gezet kan worden. Het inzetten van een verandertraject kost tijd, aandacht en het commitment van alle betrokkenen om het geleerde in de organisatie te verankeren. Voor organisatiebrede programma's waarbij blijvende gedragsverandering voorop staat, maakt het niet uit hoe langzaam je gaat zolang je maar niet stilhoudt.

Onze aanpak

Onze aanpak richt zich erop om het individu te verbinden met het collectief, 'ik' met 'wij'.

Wij geloven dat mensen leren in de diversiteit en de rijkdom van de verbinding. Vanuit de uitgangspunten van de organisatie laten we mensen experimenteren en vooral ervaren hoe de uitgangspunten in de praktijk tot uitdrukking komen. Hierin is het van belang dat iedereen meedoet; medewerkers en management.

Deelname is vrijwillig én niet vrijblijvend!