De Tacoon Methode

Optimaal gebruik maken van mensen & middelen

Mensen maken het verschil in het creëren van een duurzame meer klant gedreven, effectieve en resultaatgerichte organisatie. Het is voor organisaties ook belangrijk te beschikken over een kwalitatieve methodiek om medewerkers objectief te evalueren en feedback te geven. Zo kunnen zij individueel en in teams werken aan de ontwikkeling van hun talenten en competenties. In de praktijk zien we dat tegelijkertijd ook de betrokkenheid en verbondenheid van medewerkers toenemen als zij optimaal hun talenten en kwaliteiten kunnen inzetten, met veel positieve effecten voor de organisatie.

De Tacoon Methode is een zeer complete methode die het team ondersteunt om nog effectiever te werken aan het ontwikkelen van de talenten & competenties. Een onderdeel van de methode is de digitale evaluatie tool gebaseerd op een aantal competenties die allereerst ingezet kan worden als 0-meting. Het voordeel van werken met de digitale tool is een gedocumenteerde registratie van meerdere feedbackgevers die elkaar zo objectief mogelijk evalueren op concreet gedrag. Deze registratie is de input en basis om met elkaar in gesprek te gaan over waar de talenten liggen en waar het team verder op wil excelleren en/of waar de ruimte is om op bepaalde competenties met elkaar te ontwikkelen.

De Tacoon methode wordt ingezet met ondersteuning van PasOntmoet op het gebied van teambegeleiding.

Voor meer informatie over Tacoon verwijzen wij graag naar de website www.tacoon.nl.

In één oogopslag inzicht

Door het gebruik van een digitale omgeving worden ontwikkelingen, door de tijd heen, zichtbaar in overzichtelijke rapportages zonder te verdrinken in allerlei losse documenten.

Aan de hand van de rapportages kan worden waargenomen welke verschillende ontwikkelingstools nodig zijn om het team verder te laten bewegen/groeien. Dit kunnen zijn trainingen, werken met buddy’s, individuele begeleiding, E-learning enzovoort.